Archive for December, 2019

  • Dec112019
    Načini pečenja

    Načini pečenja

    U odnosu na stepen pečenja kojim se dobijaju odgovarajuća željena svojstva kafe postoje različiti načini pečenja kafe: * „Ater-dinner“ pečenje…

    Read more